NONO

Chu Yun, He An, Jiang Zhi, Kan Xuan, Liu Wei, Shi Qing, Colin Chinnery, Wang Wei, Xu Zhen, Yang Zhenzhong, Zhu Yu

2007.4.22 – 6.17

Long March Space, Beijing

 

Press release

rs0cover-dsc08846

Xu Zhen, Untitled, 2007, installation view

 

rs1l_001441

Xu Zhen, Untitled, 2007, installation view

 

rs2l_001437

Xu Zhen, Untitled, 2007, installation view

 

rs3l_001400

He An, Using the Cheapest Method to Love your Soul 2, 2007, installation view

 

rs4dsc08501

He An, Using the Cheapest Method to Love your Soul 2, 2007, installation view

 

rs5-brighter

Jiang Zhi, I am your Poetry No. 4, 2007, installation view

 

rs6-brighter

Jiang Zhi, I am your Poetry No. 4, 2007

 

rs7

Jiang Zhi, I am your Poetry No. 4, 2007, installation view

 

rs8-brighter

Liu Wei, A Lifestyle, 2007, installation view

 

rs9

Liu Wei, A Lifestyle, 2007, installation view

 

rs10

Colin Chinnery, Unicorn, 2007, installation view

 

rs11dsc06821

Colin Chinnery, Unicorn, 2007, installation view

 

rs12

Chu Yun, Tape Recording, 1984, 2006, installation view

 

rs13

Chu Yun, Tape Recording, 1984, 2006, installation view

 

rs14l_001377

Zhu Yu, Artistic Proposals for the 192 Member Nations of the UN, 2006-2007, installation view

 

rs16l_001414

Kan Xuan, China Brand No. 8 – Entering Africa, 2007, installation view

 

rs17dsc08482

Kan Xuan, China Brand No. 8 – Entering Africa, 2007, installation view

 

rs18l_001467

Shi Qing, New Ruse of the Empty City, 2007, installation view

 

rs15dsc08509

Shi Qing, New Ruse of the Empty City, 2007, installation view