15 Rooms

Hu Xiangqian, Xu Zhen
2015.9.25 – 11.8
Long Museum, Shanghai, China
Link

Hu Xiangqian_1-1

Hu Xiangqian, Two Men, performance view

 

Hu Xiangqian_2-1

Hu Xiangqian, Two Men, performance view

 

Xu Zhen_1-1

Xu Zhen, In Just a Blink of an Eye, performance view

 

Xu Zhen_2-1

Xu Zhen, In Just a Blink of an Eye, performance view

 

xuzhen_on site (2)-1

Xu Zhen, In Just a Blink of an Eye, performance view