Asian Art Biennial: Artist Making Movement

Hu Xiangqian
2015.9.19-12.6
National Taiwan Museum of Fine Art, Taiwan, China
Link

 

640.webp (2)-1

Hu Xiangqian, Speech at the Edge of the World, 2014, installation view

 

640.webp (3)-1

Hu Xiangqian, Speech at the Edge of the World, 2014, installation view

 

 

640.webp-1

Hu Xiangqian, Flying Blue Flag, 2006, installation view

 

640.webp (1)-1

Hu Xiangqian, Flying Blue Flag, 2006, installation view