Being Information

Wang Jianwei

2017.7.15-9.9

SSSSTART, Shanghai, China

Link

Wang Jianwei, One Gesture, 2017