Renovation – Relations of Production

Gao Feng, Huang Xuebin, Liu Ding, Li Songhua, Qin Ga, Shi Jing, Shi Jinsong, Shi Wanwan, Sui Jianguo, Sun Yuan + Peng Yu, Wang Mai, Wang Peng, Wang Yiqiong, Wu Xiaojun, Wu Yuren, Xiao Xiong, Xue Yu, Yan Jiao

Curated by Shan Zi

2005.12.17 – 2006.2.26

Long March Space, Beijing

 

Press release

The New Long March Space Inaugural Exhibition

Guo Fengyi, Hong Hao, Li Tianbing, Liang Suo, Liu Chengying, Liu Wei, Qin Ga, Shi Qing, Sui Jianguo, Wang Mai, Wang Jinsong, Wang Wei, Wang Wenhai, Xiao Xiong, Yu CongRong+MaLimei, Zhan Wang, Zhou Xiaohu

2005.1.30 – 3.20

Long March Space, Beijing

 

Press release