Chinese Summer

Hu Xiangqian, Liu Wei, Xu Zhen, Xu Zhen produced by MadeIn Company
Astrup Frarnley Museum, Oslo, Norway
2017.6.2 – 9.3
Link

Hu Xiangqian, Trend Blindly, 2005, video still

 

 

Liu Wei, Love It, Bite It!, 2007

 

Xu Zhen, 18 Days, 2006

 

Xu Zhen produced by MadeIn Company, Data Movement (unnamed2), 2016

 

Xu Zhen produced by MadeIn Company, Fierce Tiger Speed Through Valley, 2013