Digging A Hole in China

Liu Wei, Wang Jianwei
2016.3.20-6.26
OCAT Shenzhen, Shenzhen, China
Link

01

Liu Wei, Chen Haoyu (Colin Siyuan Chinnery),Propitiation, installation view

 

02

Liu Wei, Chen Haoyu (Colin Siyuan Chinnery),Propitiation, installation view

 

03

Liu Wei, Chen Haoyu (Colin Siyuan Chinnery),Propitiation, installation view

 

04

Liu Wei, Chen Haoyu (Colin Siyuan Chinnery),Propitiation, installation view

 

5

Liu Wei, Chen Haoyu (Colin Siyuan Chinnery),Propitiation, iInstallation view

 

6

Wang Jianwei, installation view

 

7

Wang Jianwei, Circulation – Sowing and Harvesting, 1993-1994, installation view