Hangzhou Triennial of Fiber Art: Weaving & We

Chen Chieh-jen, Liu Wei

2016.8.25-10.25

Hangzhou, China

Link

001

Liu Wei, Green Land, 2014-2016

 

CJR-V002P1

Chen Chieh-jen, Factory, 2003, video still