Liu Wei: SHADOWS

2018.3.18 – 5.6

Long March Space, Beijing, China

press release

“Liu Wei: Shadows”, 2018, installation view, Long March Space, Beijing

 

Liu Wei,Cave NO.1, 2018, Oil on canvas, 220 x 140 cm (Left)

Liu Wei, Cave NO.2, 2018Oil on canvas, 275 x 170 cm(Right)

 

 

Liu Wei, Shadows, 2018Iron,steel,oil color, Dimensions variable

 

 

Liu Wei, Airflow, 2018 , Cement, Glass mirror, Dimensions variable

 

 

 

 

 

Liu Wei, Period, 2018Mixed media installation, Dimensions variable

 

Liu Wei, Friendship, 2018, Video Installation, Dimensions variable