Long March Capital III: Visual Economy

Chen Jie, Chen Qiulin, Guo Fengyi, Hong Hao, Jiang Jie, Lin Tianmiao, Liu Wei, Ma Han, Mu Chen and Shao Yinong, Qin Ga, Qiu Zhijie, Shi Qing, Wang Gongxin, Xiao Lu, Xiao Xiong, Xu Zhen, Yu Hong, Yang Shaobin, Yang Zhenzhong, Zhu Yu, Zhan Wang, Zhang Hui, Zhou Xiaohu
2008.5.17 – 8.25
Long March Space, Beijing

 

Press release

rs2

 

rs3-2-cover

 

rs5-2

 

rs6

 

rs8

 

rs10

 

rs11

 

rs12

 

rs13

 

rs14

 

SONY DSC

 

SONY DSC

 

SONY DSC