Long March Capital

Chen Qiulin, Chen Xiaoyun, Deng Dafei, Guo Fengyi, He Jinwei, Hong Hao, Jiang Jie, Jin Zhilin, Li Qiang, Li Tianbing, Li Shurui, Li Zhenhua, Lin Tianmiao, Liu Ding, Liu Liping, Ma Liuming, Liu Wei, Song Yonghong, Qin Ga, Qiu Zhijie, Shao Yinong+Mu Chen, Wang Jingsong, Wang Mai, Xiao Xiong, Yu Hong, Zhan Wang, Zhuang Hui

2006.2.11 – 7.2

Long March Space, Beijing

 

Press release

rs1

 

rs2

 

rs3

 

rs4

 

rs5

 

rs6

 

rs7-cover

 

rs8

 

rs9

 

rs10

 

rs11

 

rs12

 

rs13

 

rs15

 

rs16

 

rs17

 

rs18

 

rs19

 

rs20

 

rs21

 

rs22

 

rs23

 

rs24

 

rs25

 

rs26