Yijuxiang Group: Happy Days

Zhang Hui, Wang Mao, Wang Chen, Wang Renke

2006.3.4 – 3.31

Long March Space, Beijing

 

Press release

rs1

 

rs2

 

rs3

 

rs4

 

rs5

 

rs6

 

rs7

 

rs8

 

rs10

 

rs11

 

rs12

 

rs13

 

rs14

 

rs91