Long March Project: Yan’an

Cai Guo-Qiang, Chen Shaofeng, Dong Jun and group, Guo Fengyi, He Jinwei, Hong Hao, Jiang Jie, Li Fang, Li Yang, Liang Yue, Liu Dahong, Jennifer Wen Ma, Miao Xiaochun, Qiu Zhijie, Shen Xiaomin, Shu Yong, Sui Jianguo, Wang Shugang, Wang Wei, Song Dong, Xiao Lu, Xiao Xiong, Yan Lei, Yu Hong, Yue Luping, Zhu Fadong, Dan Mills, Dmitry Gutov, Luchezar Bodeyvich, Trinh T. Minh-ha, Ulrike Ottinger

2007.2.3 – 3.25

Long March Space, Beijing

 

Press release

rs1-cover-morestraight

 

rs2-1

 

rs2

 

rs3-1

 

rs3-2

 

rs3

 

rs4

 

rs5

 

rs6

 

rs7-cuttherightedge

 

rs8-brighter

 

rs9

 

rs10

 

rs11