Liu Wei: Panorama

Liu Wei
2016.4.28 – 8.14
PLATEAU, Seoul, South Korea
Link

 

1-2

Liu Wei, Panorama, 2016, installation view

 

2Liu Wei, Panorama (detail), 2016, installation view

 

3Liu Wei, Panorama (detail), 2016, installation view

 

4Liu Wei, Panorama (detail), 2016, installation view

 

Liu Wei,  Puzzle η,2014, installation view 

 

Liu Wei,  Puzzle η, 2014,  installation view 

 

LWO 16-05

Liu Wei, Panorama No.3, 2015-2016, oil on canvas, 300×180 cm

 

8Liu Wei, Look! Books, 2014, installation view

 

9Liu Wei, Look! Books, 2014, installation view

 

10Liu Wei, Look! Books, 2014, installation view

 

11Liu Wei, Purple Air 2016 No.1, 2015-2016, oil on canvas, 300×300 cm

 

Liu Wei, Merely a Mistake II No.4 (left) , 2009-2013;  Merely a Mistake II No.1 (middle), 2009-2012;  Merely a Mistake II No.8 (right) , 2009-2013,  installation view 

 

13Liu Wei,  Merely a Mistake II No.1, 2009-2012,  installation view 

 

14

Liu Wei,  Merely a Mistake II No.6, 2009-2012,  installation view

 

15Liu Wei, The East No.9, 2016, oil on canvas, 300×540 cm

 

16Liu Wei, Landscape, 2004, archival inkjet print

 

Liu Wei, Hard to Restrain, 1999, video, 3’57”