Social Emotion

Tianzhuo Chen, Liu Wei, Zhang Hui

Cc Foundation & Art Centre

2017.7.22-8.20

Link

Tianzhuo Chen, Eye of ADAHA, 2014

 

Liu Wei, As Long As I See It No. 2, 2006

 

Zhang Hui, Neon (Communication), 2015