Tales from the Taiping Era

Chen Chieh-jen, Wang Jianwei, Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan
2014.5.23 – 8.24
Red Brick Art Museum, Beijing, China

Link

chen chieh-jen

Chen Chieh-jen, Realm of Reverberations, 2014, installtion view

 

wangjianwei

Wang Jianwei, installation view

 

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, installtion view

 

wu shanzhuan & inga 2

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, installtion view