The Power of the Public Realm

Chen Chieh-jen, Hu Xiangqian, Liu Wei, Wang Jianwei, Yang Shaobin
2014.6.25 – 10.10
Beijing Minsheng Art Museum, Beijing, China
Link

陈界仁 2

Chen Chieh-jen, Friend Watan, 2013, installation view

 

TOAL0097-

Hu Xiangqian, Speech at the Edge of the World, 2014, 12’30”, video still

 

刘韡 1 Liu Wei, Colors, 2013, installation view

 

生产

Wang Jianwei, Production, 1996,video, 60’10”, selected video stills

 

09YSB

Yang Shaobin, 800 Meters Under No. 8, oil on canvas, 260×450 cm

 

T-4-52

Yang Shaobin, X-Blind Spot No.13, 2008, oil on canvas, 194×357cm

 

Yang Shaobin, X-Blind Spot, 2008, 4 channel video, 54’00”, selected video stills