Trembling Surfaces

Joeun Aatchim, Feng Bingyi, Feng Chen, Huang Songhao, Yunyu Ayo Shih, Su Yu-Xin, Yi Xin Tong, Vivien Zhang, Zhu Changquan

2016.12.10 – 2017.2.19

Long March Space, Beijing

 

press release

cover

 

%e6%9c%aa%e6%a0%87%e9%a2%98_%e5%85%a8%e6%99%af%e5%9b%be3

 

%e6%9c%aa%e6%a0%87%e9%a2%98_%e5%85%a8%e6%99%af%e5%9b%be4

 

%e6%9c%aa%e6%a0%87%e9%a2%98_%e5%85%a8%e6%99%af%e5%9b%be6

 

%e6%9c%aa%e6%a0%87%e9%a2%98_%e5%85%a8%e6%99%af%e5%9b%be9

 

%e6%9c%aa%e6%a0%87%e9%a2%98_%e5%85%a8%e6%99%af%e5%9b%be10

 

%e6%9c%aa%e6%a0%87%e9%a2%98_%e5%85%a8%e6%99%af%e5%9b%be11

 

%e6%9c%aa%e6%a0%87%e9%a2%98_%e5%85%a8%e6%99%af%e5%9b%be12

 

cf01632213rs

 

%e6%9c%aa%e6%a0%87%e9%a2%98_%e5%85%a8%e6%99%af%e5%9b%be15

 

%e6%9c%aa%e6%a0%87%e9%a2%98_%e5%85%a8%e6%99%af%e5%9b%be16