Turning Point:Contemporary Art in China Since 2000

Liu Wei, “Xu Zhen”

2016.7.24-9.4

Shanghai Minsheng Art Museum, Shanghai, China

Link

LWI 12-14

Liu Wei, Jungle No.4, 2012

LWI 12-12

Liu Wei, Jungle No.2, 2012

1448147970

Xu Zhen produced by MadeIn company, “Victory” Artworks Set, 2016