Zhan Wang: morph

2014.11.20 – 2015.2.2
Long March Space, Beijing

 

press release

01

 

02

 

03

Zhan Wang, Silhouette 1, 2010, installation view

 

04

Zhan Wang, from left to right, Silhouette 1, 2010; Artificial Rock No.151, 2011, installation view

 

detail

Zhan Wang, Silhouette 2 (detail), 2011, installation view