Zhang Hui, 2012–2016

Ed. Lu Jie, Zhang Hui, 2012–2016 (Beijing: Long March Space, 2018)

Chinese and English language with essay by Lu Mingjun