Zhou Xiaohu: World Chains

2010.4.3 – 5.16
Long March Space, Beijing

 

Press release

 

Zhou Xiaohu, Darwin’s Frog, 2010, installation view

 

Zhou Xiaohu, Darwin’s Frog, 2010, installation view

 

Zhou Xiaohu, Darwin’s Frog, 2010, video still

 

Zhou Xiaohu, Montage Structure, 2010, installation view

 

Zhou Xiaohu, Montage Structure, 2010, installation view

 

Zhou Xiaohu, Montage Structure, 2010, video still

 

Zhou Xiaohu, Misunderstanding of History, 2010, installation view

 

Zhou Xiaohu, Misunderstanding of History, 2010, installation view

 

Zhou Xiaohu, Misunderstanding of History, 2010, installation view

 

Zhou Xiaohu, Forgotten Column, 2010, installation view