Zhu Yu: Play Thing

2010.4.3 – 5.16
Long March Space, Beijing

 

Press Release

cover

 

2

 

3

Zhu Yu, Pebble No.2, 2009

 

4

 

5

 

6

 

7

Zhu Yu, Stain No.2, 2008